Organi

Predsednik društva: Maja Šušteršič, Petrol d.d., Ljubljana

 

Upravni odbor: 

predsednica

Eva Grden, Telekom Slovenije d.d.

Klemen Potisek

Timotej Jagrič

Jurij Mežnaršič, Aerodrom Ljubljana d.o.o.

 

Nadzorni odbor: 

Marina Poboljšaj, Plinovodi d.o.o.

Barbara Jama – Živalič, Petrol d.d., Ljubljana

Tesa Krnc, Holding Slovenske elektrarne d.o.o.