Organi

Predsednik društva: Maja Šušteršič (Petrol d.d., Ljubljana)

 

Upravni odbor: 

Maja Šušteršič, predsednica Združenja SI.RISK

Eva Grden, članica UO odgovorna za raziskave v sodelovanju s FERMA

Klemen Potisek, član UO odgovoren za razvoj

Timotej Jagrič, član UO odgovoren za certificiranje

Jurij Mežnaršič (Aerodrom Ljubljana d.o.o.), član UO odgovoren za novice

 

Nadzorni odbor: 

Tina Galič (Plinovodi d.o.o.)

Barbara Jama – Živalič (Petrol d.d., Ljubljana)

Tesa Krnc (Holding Slovenske elektrarne d.o.o.)