Raziskave

The FERMA Risk Management Benchmarking Survey 2014 - tudi slovenska podjetja sodelovala v raziskavi

Ključnih 10 tveganj, ki so bila identificirana v raziskavi.

1. Politično tveganje
2. Ugled
3. Skladnost z zakonodajo
4. Konkurenca
5. Ekonomsko okolje
6. Tržna strategija in kupci
7. Planiranje in izvedba strategije
8. Ključni zaposleni in socialna varnost
9. Kakovost proizvodov in storitev
10. Dolg in denarni tok