12. Upravljanje s tveganji v praksi - Trimo

OBRAVNAVANE TEME

Na tokratnem dogodku sta nam ga. Laura Fink in g. Aleš Resnik predstavila upravljanje tveganj v podjetju Trimo. V debati so udeleženci podrobneje komentirali finančna tveganja: kreditna, likvidnostna, tveganja cen itd.