Pristopnica

PODATKI O PODJETJU

PODATKI O KONTAKTNI OSEBI

S potrditvijo te pristopnice potrjujem:
  • da so zgoraj navedeni podatki točni,
  • da pristopam k Slovenskemu združenju za tveganja in zavarovanja, SI.RISK kot član/ica,
  • da sem seznanjen/a s statutom Slovenskega združenja za tveganja in zavarovanja, SI.RISK STATUT ter
  • da prevzemam vse pravice in obveznosti člana Slovenskega združenja za tveganja in zavarovanja, SI.RISK,
  • da dovoljujem uporabo v obrazcu navedenih podatkov za delo Slovenskega združenja za tveganja in zavarovanja, SI.RISK.
Opomba:
Pravice in obveznosti so zapisane v aktih Slovenskega združenja za tveganja in zavarovanja, SI.RISK. Obveznost člana je plačevanje članarine.
Članarina za podjetje je navedena na naši spletni strani Članstvo/Podjetja. Po prejemu pristopnice vam bomo dostavili dokumente.
Vljudno vas prosimo, da vsako morebitno spremembo podatkov sporočite na naš naslov.