Podjetja

Podjetje je lahko redni član društva, če ima sedež ali hčerinsko družbo v Republiki Sloveniji.

 

Podjetje ne more biti član društva, če se njegova pridobitna dejavnost nanaša na zavarovanje, zastopanje, posredovanje oziroma svetovanje na področju tveganj in/ali zavarovanj.

 

Zavedamo se, da se učinkovito obvladovanje tveganj in zavarovanji ne odvija na enem mestu, temveč zajema celotno dejavnost družbe in/ali celo njenih hčerinskih družb ter koordinacijo med različnimi strokovnjaki v podjetju. Glede na multidisciplinarnost upravljanja s tveganji in zavarovanji je družbi, članu Združenja SI.RISK, zagotovljeno, da se naših srečanjih udeležijo (največ) trije zaposleni iz istega podjetja, za katere je obravnavana tema najprimernejša.

 

Letna članarina za družbo znaša 300 EUR.

 

V primeru, da se želite včlaniti prosimo kliknite na včlanitveni obrazec za podjetja.