Podjetja

Podjetje je lahko:

  1. redni član društva, če ima sedež ali hčerinsko družbo v Republiki Sloveniji ter se njegova pridobitna dejavnost ne nanaša na področje: zavarovalnic, zavarovalnega zastopanja ali posredovanja oziroma na svetovanje na področju tveganj in/ali zavarovanj - redni člani pravne osebe;
  2. pridruženi člani društva, če se pridobitna dejavnost nanaša na področje: zavarovalnic, zavarovalnega zastopanja ali posredovanja ali družbe, katere pridobitna dejavnost se nanaša na zavarovanje oziroma svetovanje na področju obvladovanja tveganj in/ali zavarovanj - pridruženi člani pravne osebe.

Pridruženi člani pravne osebe so lahko pravne osebe, ki imajo praviloma sedež ali hčerinsko družbo v Republiki Sloveniji. Pridruženo članstvo pravnih oseb iz Evropske unije ali drugih držav potrjuje Upravni odbor.

 

Zavedamo se, da se učinkovito obvladovanje tveganj in zavarovanji ne odvija na enem mestu, temveč zajema celotno dejavnost družbe in/ali celo njenih hčerinskih družb ter koordinacijo med različnimi strokovnjaki v podjetju. Glede na multidisciplinarnost upravljanja s tveganji in zavarovanji je družbi, članu Združenja SI.RISK, zagotovljeno, da se naših srečanjih udeležijo (največ) trije zaposleni iz istega podjetja, za katere je obravnavana tema najprimernejša.

 

Letna članarina za družbo znaša 300 EUR.

 

V primeru, da se želite včlaniti prosimo kliknite na včlanitveni obrazec za podjetja.