Individualno

Posameznik je lahko redni član društva, v kolikor ni član organa vodenja ali zaposleni pri zavarovalnicah, zavarovalnih zastopnikih, zavarovalnih posrednikih ali drugih družbah, katerih pridobitna dejavnost se nanaša na zavarovanje oziroma svetovanje na področju poslovnih tveganj in/ali zavarovanj.

Letna članarina za posameznika je 50 EUR.

V primeru, da se želite včlaniti prosimo kliknite na včlanitveni obrazec za posameznike.