Individualno

Posameznik je lahko:

  1. redni član društva, če je oseba polnoletna in v kolikor ni član organa vodenja ali zaposleni pri zavarovalnicah, zavarovalnih zastopnikih, zavarovalnih posrednikih ali drugih družbah, katerih pridobitna dejavnost se nanaša na zavarovanje oziroma svetovanje na področju poslovnih tveganj in/ali zavarovanj - individualni redni člani ali
  2. pridružen član društva, če je oseba polnoletna in član organa vodenja ali zaposlen pri zavarovalnicah, zavarovalno zastopniški ali posredniški družbi ali v družbi, katere pridobitna dejavnost se nanaša na zavarovanje oziroma svetovanje na področju poslovnih tveganj in/ali zavarovanj in delajo na področju obvladovanja tveganj in/ali zavarovanj - individualni pridruženi člani.

 

Letna članarina za posameznika je 50 EUR.

 

V primeru, da se želite včlaniti prosimo kliknite na včlanitveni obrazec za posameznike.